Outsourcing procesów HR

Outsourcing procesów HR (przekazywanie agencji kwestii formalnych i administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika)